MENU

Obiad

Zupy

Danie główne

Ciasteczko

KULINARNE.NET

Obiad

Pierwiastki badawczo - naukowe, a dobrze napisane prace magisterskie

Ogólnie wiadomo, że prace magisterskie powinny sprawiać przyjemność osobie piszącej, nie tylko ze względu na to, iż świadczą one o szeroko rozumianej finalizacji studiów, ale także pozwalają na realizację indywidualnych pasji i zainteresowań. W wielu przypadkach jest to pierwszy krok do szeroko rozumianej kariery naukowej. Pisząc pracę magisterską należy więc korzystać z wybranych źródeł bibliograficznych, jak również działań indywidualnych, czyli badań o charakterze naukowym, pozwalającym na realną ocenę konkretnego zagadnienia.

Wybierając bibliografię w pierwszej kolejności należy uwzględnić niezbędne elementy, pozwalające na stworzenie pracy magisterskiej, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom osoby piszącej. Ogólnie wiadomo, że niemalże w każdej dziedzinie jest bardzo wiele różnorodnych publikacji, a tym samym skorzystanie ze wszystkich dostępnych rozwiązań pozwalających pisać prace magisterskie jest wręcz niemożliwe. W związku z tym konieczne jest dokonanie odpowiedniej selekcji tematyczno - zagadnieniowej, a tym samym określenie publikacji priorytetowych.

Z całą pewnością bibliografia stanowi bazę wyjściową dla każdej pracy magisterskiej, aczkolwiek należy pamięta ć, że jest to rozwiązanie niewystarczające. Inaczej mówiąc, poza stroną teoretyczną, istotną rolę odgrywają także rozwiązania stricte praktyczne, dzięki którym prace magisterskie nabierają oczekiwanego kształtu i charakteru. Ogólnie wiadomo, że wiele prac magisterskich stanowi pierwszy krok do kariery naukowej, dając jednocześnie możliwość rozwijania własnych pasji oraz poszerzania wiedzy w konkretnej, stanowiącej źródło zainteresowania, dziedzinie.

REKLAMY