MENU

Obiad

Zupy

Danie główne

Ciasteczko

KULINARNE.NET

Obiad

Prace magisterskie pisane pod system antyplagiatowy

Skutkiem pracę

W niedługim czasie pisanie magisterki stało się zajęciem zasadniczo czasochłonnym, ponieważ każdą lekturę wypadało przeglądnąć w czytelni też wypożyczyć w bibliotece. Cytaty należało kawa na ławę manualnie przepisać. Skutkiem tego działalność magisterska każdorazowo powstawała w pewnym dużym trudzie. Rzadziej też znajdowali się chętni, jacy za zasoby finansowe pisali prace, a o plagiatach słyszało się jedynie w muzyce. Albo tymczasem system antyplagiatowy ma jakikolwiek wpływ na to, ażeby jakość prac się poprawiła? Albo indywidualne pisanie pracy pod czujnym okiem promotora uczyni, że prace magisterskie będą lepsze? Znaczącą rolę odgrywa tu promotor, jaki może czujny, będzie stawiał takie okoliczności, iż działalność magisterka będzie powstawała pod jego nadzorem. Warunkiem uzyskania absolutorium jest zaliczenie seminarium magisterskiego, krótko mówiąc słuchacze wypełnią polecenia opiekuna magisterki. Jeżeli już promotorowi trzeba uzasadnić, co i dlaczego się napisało, to bardzo trudno pisać pracę niesamodzielnie. Na pewno program antyplagiatowy bez wątpliwości uczyni, ze sporo panów i pań zrezygnuje ze ściągania cudzej własności, nawet była to działalność magisterska pokryta kurzem i naprawdę nikomu niepotrzebna. Niestety, niemalże każdego studentów słysząc o programie antyplagiatowym wpada w panikę i zaczyna skupiać się nie na tym, by działalność magisterska była fascynująca, jednakże na tym, aby nie padło podejrzenie o plagiat. To nie wpływa zbyt poprawnie na wartość tworzonego dzieła. Praca magisterska nie jest aktywnością naukową, jednakże ma detale badacze - mądry promotor tak prowadzi studentów, takie obserwacje muszą oni poprowadzić, ze plagiat nie wkracza w grę. Opłaca się o tym nie zapominać przebywając pracownikiem nauki. System antyplagiatowy bez wątpliwości dyscyplinuje studentów, lub także absolwentów, jacy też nie złożyli magisterki. Godzi się napisać taką pracę własną aktywnością, dlatego że daje to dużo satysfakcji. Jeżeli już ktokolwiek obawia się o charakter własnej pracy, to może kawa na ławę napisaną pracę też każdy rozdział oddzielnie dać do korekty - nie jest to nic niedozwolonego.

REKLAMY